Swerig vill hjälpa svenska järnvägsföretag till export

Medlemsorganisationerna Swedish Rail Industry Group (Swerig) och Järnvägsklustret i Västerås ska utveckla en samverkansmodell för att hjälpa små och medelstora svenska företag inom järnvägsindustrin till export. Projektet delfinansieras av Tillväxtverket.

Idag begränsas exporttillväxten bland annat av svårigheten att hitta projektpartners. I en bransch där exporten ofta är knuten till omfattande infrastrukturprojekt krävs betydande resurser och kompetens, något som kan vara svårt att uppbringa för små och medelstora företag.

– Mindre aktörer ställs allt som oftast inför ett behov hos de potentiella kunderna man inte kan möta på egen hand. Samtidigt är vår bransch mer splittrad än i andra länder, i och med Sveriges unika avreglering inom järnvägen. Detta skapar ett enormt behov men även stora möjligheter för samarbete, kommenterar Anders Lindén, styrelseordförande i Swerig och vd för Prover Technology AB, satsningen i ett pressmeddelande.

Projektet ska ta fram en konkret samverkansmodell med hjälp av Mattias Axelsson, forskare vid Handelshögskolan Stockholm inom innovations- och affärsutveckling med fokus på dold potential för nya affärer genom samverkan. Under ett antal workshops kommer deltagarna att identifiera drivkrafterna för samverkan, formulera konkreta affärskoncept och testa dessa i aktuella business case.

– Det vore fantastiskt om vi lyckas att skapa en samverkansmodell som aktörer inom hela järnvägsbranschen har nytta av. Kan vi minska barriärerna för små och medelstora företag att delta i större exportaffärer bidrar detta till ökad export av svensk järnvägsindustri.