Nytt godstransportråd för Mälardalen

Varje år fraktas 150 miljoner ton gods till, från eller genom Stockholm-Mälarregionen. För att möta utvecklingen bildas nu ett storregionalt godstransportråd för Stockholm-Mälarregionen, i Trafikverkets region Stockholm och Öst och Mälardalsrådets regi.