Ilja Batljan paniksäljer Logistea-innehav till Slättö

Logistikfastighetsbolaget Logisteas största aktieägare Ilija Batljan säljer hela sitt aktieinnehav på 19.3 procent av bolaget till Slättö, under “mycket brådskande, oförutsedda och tvingande omständigheter” för 290 miljoner SEK. Han har dock möjlighet att köpa tillbaka halva innehavet om omständirgheterna skulle förändras.