Riksrevisionen: Trafikverket brister i beställarkompetens

Bildandet av de statliga bolagen Svevia och Infranord skulle lösa konkurrensproblem, ge högre produktivitet och effektivitet samt pressa upphandlingspriserna på väg- och järnvägsmarknaden. Nästan 15 år senare genomför Riksrevisionen en granskning av bolagiseringen. Slutsatsen: bolagen missar sina ekonomiska mål och Trafikverkets upphandlingar hämmar innovation.