Tre energibolag bildar laddbolag för tunga transporter

Enligt de tre energibolaget Mälarenergi, Öresundskraft och Jönköping Energi går elektrifieringen i Sverige för långsamt. Därför går de nu samman och bildar företaget Gito Heavy Charging Solutions, som ska bygga ut laddinfrastrukturen för tunga transporter med fokus på depå- och destinationsladdning.