Träffa oss på Logistikläget 2020

Den 6 februari äger vår systertidning Intelligent Logistiks årliga evenemang Logistikläget 2020 rum, och då kommer vi som gör Dagens Logistik finnas på plats hela dagen och njuta av intressanta talare och spännande diskussioner.

I år fokuserar Logistikläget mycket på logistiketableringar och lägen, och vad som egentligen är det ultimata logistikläget i framtiden. Vad ska man uppmärksamma framöver, är det kapaciteten i elnätet? Är det tillgången till arbetskraft? Kommer intermodala transporter bli viktigare? Allt det hoppas vi kunna diskutera under en dag med spännande talare. Kom dit du med!

Logistikläget 2020