Malmö säljer hamntomt till belgisk logistikutvecklare

Malmö stad har sålt en 66 500 kvadratmeter stor tomt i Norra hamnen till belgiska MG Real Estate, som planerar en 42 000 kvm stor logistik- och kontorsanläggning på tomten. Fastigheten byggs på spekulation med start våren 2020, och Malmö hoppas nu på mer gods över kaj från de belgiska storhamnarna.

Det var i april 2019 som belgiska logistikfastighetsutvecklaren MG Real Estate fick en markreservation i Norra Hamnen. Nu är köpekontraktet påskrivet för den 66 500 kvadratmeter stora tomten – på 73,3 miljoner SEK. Företaget planerar att bygga en 42 000 kvm stor logistik- och kontorsfastighet på tomten – i nuläget helt på spekulation.
– Vi har diskussioner med olika kunder men inget är klart än, berättar Anton Van Vlerken, ansvarig för Nederländerna och Norden på MG Real Estate.
Byggstart planeras till februari eller mars, och fastigheten väntas vara klar i slutet av 2020 eller början av 2021.

Hoppas på europeiskt sjögods
För Malmö stad blir kontraktet med MG Real Estate den första markförsäljningen i Norra hamnen sedan 2016, då man sålde en tomt till Skanska, för deras 19 500 kvm stora Kubiklager. Att markförsäljningen gått trögt beror på kravet att alla etableringar som görs i Norra hamnen ska utnyttja den intermodala infrastrukturen, med garanterade godsvolymer över kaj eller via järnväg.

De etableringar som görs här ska utnyttja hamnens infrastruktur och gynna hamnverksamheten. Vi har haft många intressenter, men hittills har de inte uppfyllt de kraven.

– De etableringar som görs här ska utnyttja hamnens infrastruktur och gynna hamnverksamheten. Vi har haft många intressenter, men hittills har de inte uppfyllt de kraven. Hade vi sålt marken till ren logistik så hade den varit slut redan, säger Olle Anderberg, projektledare på fastighets- och gatukontoret i Malmö stad. 

MG Real Estate bygger 42 000 kvm lager och kontor i Norra hamnen i Malmö. 
Foto Malmö stad

Att det blir just en belgisk fastighetsutvecklare som får köpa mark är ingen slump: 

– Vi har fört diskussioner med MG Real Estate under två år, och kommit fram till att är det någon som har förutsättningar att locka hit verksamhet som gynnar hamnen så är det de.

Stort nätverk

– MG har ett stort kontaktnät i Belgien, där två av Europas största hamnar finns; Rotterdam och Antwerpen, så vi hoppas på ökade volymer över kaj därifrån. De har också erfarenhet av att bygga logistikfastigheter för dedikerat gods i hamnar och på flygplatser, och räds inte den typen av krav, säger Olle Anderberg.

Etableringen väntas skapa omkring 160 nya arbetstillfällen och stärka hamnbolagets, Copenhagen Malmö Port (CMP), verksamhet.

– Kravet kvarstår att den verksamhet som etableras i hamnen ska utnyttja den intermodala infrastruktur som finns här, med volymer över kaj eller på järnväg. Det gäller för de kunder som MG får till sitt nya lager, och även för kommande etableringar i hamnen.

– Vi hoppas kunna presentera vårt nästa projekt i Sverige inom kort, även det i Malmö. Vi tittar också på att etablera oss i andra svenska hotspots, som Göteborg, Norrköping och Stockholm, säger Anton Van Vlerken.
Foto MG Real Estate

Aktiva i Danmark 

MG Real Estate har varit aktivt i Danmark de senaste åren, och har bland annat byggt två logistikfastigheter på Kastrup flygplats, bland annat för Fed Ex. De har också utvecklat en 100 000 kvm stor flerkunds-distributionscentral i Greve utanför Köpenhamn, kallat GDC, för e-handel, läkemedel och livsmedel, och planerar en liknande anläggning på 90 000 kvm i Fredericia på Jylland.

– Tidsplanen i Fredericia är samma som för anläggningen i Malmö, vi väntar på bygglov och har planerad byggstart i början av 2020, med färdigställande runt årsskiftet 2020/2021, berättar Anton Van Vlerken.

I april 2019 etablerade MG sitt svenska dotterbolag.

– Vi vill expandera i resten av Norden, mer specifikt i Sverige. Våra kunders verksamheter i Malmö hamn kommer att stärka hamnens betydelse i hela Öresundsregionen.

Planen är att växa ännu mer i Malmö, och på sikt även i andra av Sveriges hetaste logistiklägen. 

– Vi hoppas kunna presentera vårt nästa svenska utvecklingsprojekt inom ett par veckor, även det i Malmö, och tittar på att etablera verksamhet i andra svenska hotspots, som Göteborg, Norrköping och Stockholm, säger Anton Van Vlerken, som inte kan kommentera ifall nästa Malmö-etablering även den hamnar i Norra hamnen. 

Det beslutade Malmö-lagret kommer med stor sannolikhet vara distributionsverksamhet, och det kan bli tredjepartslogistik, enligt Van Vlerken. Den senaste tiden har flera danska företag valt att förlägga sin logistik för Danmark till den svenska sidan av Öresund, eftersom den svaga svenska kronan gör löneläget gynnsamt. Men det är inget Anton Van Vlerken känner igen: 

– De av våra kunder som vill distribuera i Danmark vill framförallt ligga i lägen som Fredericia, Malmö ligger för avsides för det. Diskussionerna vi har i Malmö gäller nordisk och svensk logistik och distribution.