Train Alliance börsnoteras

Train Alliance Sweden, en utvecklare av järnvägsanläggningar inom logistik och underhåll, avser notera bolagets aktier på Nasdaq First North och gör inför det en nyemission av aktier om 250 miljoner kronor, det framgår av ett pressmeddelande. 

Teckningskursen i nyemissionen är 50 kronor per aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde på bolagets aktier om cirka 486 miljoner kronor före erbjudandet. Det finns även en övertilldelningsoption på 37,5 miljoner kronor.

Train Alliance är en komplett anläggningspartner åt järnvägsnära verksamheter med innehav av egen, enligt bolaget, strategiskt belägen mark.

Joakim Weijmer, som är vd för Train Alliance, framhåller att resandet med tåg nästan har fördubblats sedan 2000-talets början.

– Denna trend har varit stigande under en längre tid och väntas fortgå. Drivkrafterna bakom utvecklingen är bland annat en ökad miljömedvetenhet hos resenärerna, kommenterar han.

– I takt med att allt fler väljer tåg som färdmedel behövs mer tåg varför operatörer har lagt stora beställningar som väntas levereras under de närmsta åren. Denna ökning leder till ett ökat behov av fler och moderna järnvägsanläggningar. Train Alliance står redo att leverera dessa anläggningar till våra kunder och partners.

Train Alliance grundades år 2009. Bolaget uppger sig disponera ett markinnehav om cirka 1,1 miljoner kvadratmeter mark, varav cirka 990.000 kvadratmeter ägs direkt och resterande via intressebolag.

Avanza Bank är finansiell rådgivare till Train Alliance medan Advokatfirman Delphi är legal rådgivare.