Ted Söderholm ordförande för nytt arbetsgivarförbund

I början av november beslutade Branschföreningen Tågoperatörerna (BTO) att bilda ett nytt gemensamt bransch- och arbetsgivarförbund för spårtrafik. Tågföretagen blir det nya förbundets namn och bildas formellt vid årsskiftet. I slutet av februari 2020 tar Green Cargos vd Ted Söderholm över ordförandeskapet för förbundet efter Crister Fritzson – som lämnar som SJs vd efter åtta år.

Det nya förbundets uppdrag blir att driva viktiga bransch- och påverkansfrågor för medlemsföretagen men även att utveckla och förhandla kollektivavtal samt ge kvalificerad arbetsrättslig rådgivning och stöd i arbetsgivarfrågor.

Ted Söderholm. Foto Green Cargo.

– Jag tar på mig ordförandehatten med en stor portion ödmjukhet och stolthet. Järnvägen är en framtidsbransch. Med en stark tillväxt på både person- och godssidan bidrar alla de företag som ingår i förbundet till en positiv utveckling både för klimatet och för svenskt näringsliv, kommenterar Ted Söderholm.

Tågtrafiken ökar kraftigt – bara i Sverige har persontrafiken ökat med 120 procent de senaste 25 åren. Godstrafiken har däremot varit relativt konstant.

Pierre Sandberg har utsetts till förbundsdirektör för Tågföretagen. Senaste kommer han från Ovako group, där han haft rollen som vice president head of Industrial and employee relations. Tidigare har han en varit branschavtalsansvarig förhandlare för spårtrafik, järnvägsinfrastruktur och kommunikation på Almega. Han har även arbetat för Ericsson och Veolia transports. 

– Vi ser ett ökat intresse för spårtrafik, både på gods- och personsidan, vilket ger oss goda förutsättningar för en ännu starkare spårtrafikbransch framgent. Att få vara delaktig i arbetet med att samla bransch- och arbetsgivarfrågorna i ett gemensamt hem ser jag oerhört mycket fram emot, säger Pierre Sandberg i ett pressmeddelande.