Tung lastbilstrafik minskade under andra kvartalet

Antalet körda kilometer med svenskregistrerade tunga lastbilar minskade under årets andra kvartal från 970 miljoner till 813 miljoner, jämfört med samma period 2022. Det visar ny preliminär statistik från Trafikanalys.

– Under andra kvartalet 2023 körde de svenska tunga lastbilarna färre kilometer på vägarna jämfört med andra kvartalet året innan – 813 miljoner kilometer att jämföra med 970 miljoner kilometer kvartal 2 2022, kommenterar Björn Tano, projektledare på Trafikanalys.

Under årets andra kvartal stod inrikes trafik för 99 procent av både transporter och godsvikt, samt för 95 procent av kilometerna och transportarbetet för svenskregistrerade lastbilar. Samtidigt var det totala antalet transporter och lastad godsmängd i nivå med 2022, med 10,4 miljoner transporter och 114 miljoner ton last.

Körda kilometer med svenskregistrerade tunga lastbilar, skattningar per kvartal. Grafik Trafikanalys.

Antalet körda kilometer ökade under andra kvartalet både 2021 och 2022, innan årets minskning. Den största minskningen kommer från transporter med last som utfördes i yrkesmässig inrikes trafik, de minskade från 678 miljoner till 576 miljoner km. Transportarbetet i samma grupp minskade från 11 till drygt 9 miljoner tonkilometer.

Statistiken omfattar svenskregistrerade lastbilar/dragbilar med en maxlastvikt på 3,5 ton eller mer, det vill säga inte detsamma som den vedertagna definitionen av tung lastbil som är totalvikt mer än 3,5 ton.

Data samlas in via en EU-reglerad enkätundersökning, riktad till cirka 12 000 svenskregistrerade tunga lastbilar varje år.