Tunneln under E4an i Arlandastad invigs

I veckan invigdes tunneln under E4an i logistiktäta Arlandastad som ska förbättra infrastrukturen till och från området. Tunneln är dimensionerad för alla typer av fordon samt kollektivtrafik.

Tunneln är placerad vid en attraktiv avfart från E4an och ansluter till huvudgatan i området, vilket möjliggör en snabb, smidig infart till området. Den knyter också ihop den östra och västra sidan mellan Arlanda och hela Arlandastad.

– Vi är jätteglada att få tunneln under E4an på plats inför höstens nyetableringar! Tunneln ger tillsammans med områdets huvudgata Halmsjövägen ett sammanhängande flöde som gynnar de företag som är verksamma här. Att planera och investera i infrastruktur gör det möjligt att tänka stort och öppnar upp för fler möjligheter, säger Dieter Sand, vd för Arlandastad Group, i ett pressmeddelande.

Den nybyggda tunneln öppnar för trafik 9 juli 2021 och är dimensionerad för både tyngre fordon och trafik samt gång- och cykelbana. Den är också förberedd för breddning av E4an med ytterligare körfält och eventuell framtida spårbunden kollektivtrafik. Samtidigt som tillgängligheten i området förbättras så detaljplanerar fastighetsbolaget Explore Arlandastad fler stadsdelar och kvarter. Bland annat ska marken i den östra delen av området utvecklas.

– Vår detaljplanering fokuserar på helheten och att skapa en sammanhängande, attraktiv stadsdel! Tunneln är ett projekt som pågått i tio år och som nu äntligen är färdigställt och ger utrymme för fler satsningar och nya affärsmöjligheter, säger Dieter Sand i pressmeddelandet.