Nytt elflygstest mellan Umeå och Åre

Energimyndigheten har beviljat projektet “Fossilfritt flyg i norra Sverige – en genomförandestudie” finansiering med 9,5 miljoner kronor. En del i projektet är en fallstudie av en elflyglinje mellan Umeå Airport och Åre Östersund Airport.

Projektet drivs av Umeå kommun, Swedavia, BioFuel Region, forskningsinstitutet Rise och Rise Processrum. Målet är att kartlägga förutsättningarna för grönt flyg, se över hållbara värdekedjor samt undersöka hur förutsättningarna ser ut på flygplatserna för att introducera fossilfria drivmedel. En regional handlingsplan för ett fossilfritt flyg ska också tas fram utifrån analyserna.

– I dag finns det inga tekniska hinder för att börja flyga med förnybara drivmedel. I norra Sverige finns dessutom råvaror, forskning och kunskaper att utveckla hållbara biodrivmedel i form av restprodukter från skogsindustrin. Därför är det här ett väldigt spännande projekt. Det vi behöver göra nu är att stärka efterfrågan och marknaden på området, kommenterar Janet Ågren (S), ordförande i Umeås kommunstyrelses planeringsutskott, som står bakom ansökan till Energimyndigheten.

Swedavia, som driver och utvecklar de tio statliga flygplatserna i Sverige, har sedan tidigare beslutat om en strategi för elflyg med målsättningen att Swedavias samtliga tio flygplatser ska kunna hantera elflyg och att en första kommersiell elflygslinje kan tas i bruk kring 2025.

– Vi ser mycket positivt på att projektet nu startar tillsammans med våra samarbetsparter. Det blir en viktig pusselbit i det fortsatta arbetet mot ett fossilfritt flyg, regionalt, nationellt och internationellt, kommenterar B-O Lindgren, flygplatschef, Umeå Airport, Swedavia.

Projektet löper under perioden 5 juli 2021 till siste december 2022 och budgeten ligger på ca 11 miljoner kronor.