Uppåt för logistik 2020 – enligt investerarkåren


Cushman & Wakefields halvårsvisa undersökning bland investerare “Property Investor Confidence Index” visar på fortsatt sjunkande direktavkastningskrav för kontor och en optimism avseende den egna portföljens kommande värdeutveckling under 2020.

För 43:e gången och tolfte året i rad har Cushman & Wakefield i Sverige sammanställt fastighetsinvesterares uppfattning om fastighetsmarknaden det senaste kvartalet, samt syn på kommande kvartal.

Störst optimism i undersökningen ses denna gång för segmenten kontor och industri. Utvecklingen för handelsfastigheter bedöms enligt respondenterna i undersökningen som fortsatt svag.

Annika Edström. Foto Cushman & Wakefield.


– Efter det transaktionsrekordår som var 2019 tror jag att det är extra många som är nyfikna på om vi har nått toppen nu eller om utvecklingen fortsätter framöver. Vi kan konstatera så här långt at transaktionsvolymerna för kvartalet redan i början av februari översteg hälften av förra årets kvartal, något som talar för en fortsatt positiv riktning, kommenterar Annika Edström, Head of What´s Next på Cushman & Wakefield i Sverige.
Enligt undersökningen tror investerare starkast på att de bästa affärerna för året kommer att möjliggöras inom segmenten industri och logistik. Även samhällsfastigheter kvalar in som det segment där det bedöms gå att uppnå bäst totalavkastning under 2020.

Anders Elvinsson. Foto Cushman & Wakefield.


– Resultatet är inte förvånande då retail idag genomgår en omdaning vilket gynnar logistikmarknaden. Butikshyran i ett bra läge jämfört med motsvarande yta för logistik i bra närförortsläge kan idag vara mer än tio gånger så hög, vilket många investerare ser som ohållbart på sikt med tanke på att e-handeln växer i snabb takt, kommenterar Anders Elvinsson, Head of Valuation & Advisory på Cushman & Wakefield i Sverige.