Utländska direktinvesteringar ska granskas

Utländska direktinvesteringar har stor betydelse för Sveriges näringsliv. Samtidigt finns det risker med att utländska aktörer investerar i skyddsvärd verksamhet. Regeringen har därför i dag fattat beslut om en lagrådsremiss med förslag på en ny lag som innebär att investeringar som innebär säkerhetsrisker kan granskas av en särskild granskningsmyndighet och, om det är nödvändigt, förbjudas.

Den politiska processen för att införa ett granskningssystem för att skydda Sverige mot skadliga, utländska direktinvesteringar i t ex viktig infrastruktur har pågått sedan 2019. Nu har regeringen fattat beslut om en lagrådsremiss, som föreslår att en granskningsmyndighet får möjlighet att granska utländska direktinvesteringar i svenska företag som bedriver skyddsvärd verksamhet, exempelvis i form av samhällsviktig och säkerhetskänslig verksamhet. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 december 2023.

– Majoriteten av de utländska investeringar som görs i svenska företag är värdefulla och oproblematiska, men vissa av dem är förenade med stora risker. Sådana investeringar måste kunna granskas och, om nödvändigt, stoppas, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M) i ett pressmeddelande.

De flesta av EU:s medlemsstater har infört granskningssystem som gör det möjligt att hindra investeringar i inhemska företag, om dessa innebär risker ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Sverige har i dag inget sådant granskningssystem.

– Den säkerhetspolitiska utvecklingen har visat på riskerna med att främmande makt kontrollerar kritisk infrastruktur och får inflytande inom försvars- och säkerhetsindustrin. Vi behöver göra vårt yttersta för att skydda Sverige och svenska företag från att kontrolleras av främmande makt, kommenterar Carl-Oskar Bohlin (M), minister för civilt försvar.