Utländska direktinvesteringar kan granskas

I fredags tog regeringen emot Direktinvesteringsutredningens delbetänkande av utredaren Sten Heckscher, som föreslår myndigheten ISP – Inspektionen för strategiska produkter – som framtida granskningsmyndighet för utländska investeringar i svenska företag.

Det var i augusti 2019 som regeringen beslutade att uppdra åt en särskild utredare, tidigare justitierådet och ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen Sten Heckscher, att föreslå ett system för granskning.

Utredningen har i uppdrag att lämna förslag på hur ett svenskt system för granskning av utländska direktinvesteringar inom skyddsvärda områden kan utformas. Utredningen ska också föreslå de anpassningar och kompletterande bestämmelser som är nödvändiga för att EU:s förordning om utländska direktinvesteringar ska kunna tillämpas i Sverige, vilket utredningen lämnar förslag om i sitt delbetänkande.

– När utländska aktörer försöker förvärva svenska företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet eller utvecklar känsliga teknologier kan det innebära risker för Sveriges säkerhet. Därför finns det ett stort behov av att ta fram lagstiftning som gör att vi kan kontrollera uppköpsförsöken, kommenterar inrikesminister Mikael Damberg.

Utredningen föreslår nu att myndigheten ISP – Inspektionen för strategiska produkter, på sikt blir granskningsmyndighet för utländska direktinvesteringar i svenska företag.


– För Sverige är det viktigt med internationell handel och utländska investeringar. Det stärker Sveriges konkurrenskraft. Samtidigt finns det behov av att kontrollera företagsförvärv som kan innebära skada för Sveriges säkerhet, kommenterar utrikeshandelsminister Anna Hallberg.

Utredningen ska lämna sitt slutbetänkande senast den 2 november 2021.