Wiklunds åkeri sköter transporter till nya Barkabystaden

Järfälla kommun tecknar avtal med Wiklunds om en logistiklösning som ska styra och kontrollera byggtransporter till stadsutvecklingsprojektet Barkarbystaden. Under åren 2019 – 2032 beräknas 488 000 byggtransporter till området.

Avtalet innebär att Wiklunds Åkeri tar ett helhetsansvar för driften av logistiklösningen, ger förutsättningar för en effektiv och hållbar exploatering och bidrar till goda produktionsförutsättningar.

 Jag är glad att vi nu får en logistiklösning på plats som gör att vi på ett bättre sätt kan styra och kontrollera byggtransporterna till Barkarbystaden. Lösningen kommer att bidra till minskad trafik och miljöbelastning, trygghet och trivsel för boende och näringsidkare samt en god arbetsmiljö och effektiv produktion. Det är en lösning som är bra för alla parter, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla, i ett pressmeddelande.

Logistiklösningen kommer att innebära flera positiva effekter för boende, näringsidkare och byggaktörer som är verksamma i Barkarbystaden, såsom en kraftig minskning av byggtrafik på allmän väg, bättre framkomlighet för byggtransporter och allmän trafik och ökad leveransprecision och kortare byggtider.

– Wiklunds arbetar för att göra logistik enkelt och lösa komplexa logistikutmaningar. Vårt kunnande och långa erfarenhet kommer väl till pass i utbyggnaden av Barkarbystaden, kommenterar Tommi Pettersson, vd Wiklunds Åkeri AB.

Driftstart för logistiklösningen beräknas till första kvartalet 2021.

Om Barkarbystaden

Enligt avtalet om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla kommun uppföra 14 000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2032.