XR Logistiks vd Thomas Larsson lämnar för nytt uppdrag

XR Logistik är i processen att rekrytera en ny vd då Thomas Larsson lämnar företaget.

Thomas Larsson har varit vd för XR Logistik sedan 2017, och lämnar bolaget för att bli vd för GJ Maskin AB i Falköping.
Under hans tid på posten har XR Logistik gått från en omsättning på 495 mkr till nu senast 653,5 mkr.

– Tillväxten som allt igenom är organisk har kommit genom såväl nya som tidigare kunders ökade förtroende för XR Logistik. Ett förtroende som vi hoppas består då XR Logistik under Thomas utvecklat en tydlig organisation med stort kundansvar för våra trafikchefer, kommenterar XR Bolagens styrelseordförande Per-Anders Gustafsson.

Fram till dess att en ny vd är rekryterad ansvarar Emma Lustig, Chef administration och processutveckling, Logistik, för bolagets ledningsgrupp tillsammans med XR Logistiks trafikchefer.