12 nya miljoner till handelsforskning

Nu utlyser Handelsrådet tolv nya miljoner för forskning inom handel under 2022, där de efterfrågar branschnära forskningsprojekt. Sista ansökningsdag är 14 januari 2022.

Handelsrådet menar att utöver den pågående pandemin finns andra övergripande trender med konsekvenser för handeln som är av intresse att forska på. Exempelvis globalisering, digitalisering och företagens hållbarhetsarbete i bred mening, inklusive bidrag till uppsatta klimatmål.

Andreas Hedlund, Handelsrådets FoU-expert. Foto Annika Falkuggla.

– Aldrig tidigare har branschens behov av ny kunskap, och därmed av handelsforskningen, varit större, säger Andreas Hedlund, Handelsrådets FoU-expert, i ett pressmeddelande.

Handelsrådet vill stimulera till forskning som genererar kunskap till nytta för handelns arbetsgivare, arbetstagare och branschen som helhet. Den aktuella utlysningen gäller tolv miljoner kronor och fokuserar på branschnära projekt, utan att gynna enskilda företag specifikt. Totalt har organisationen bidragit med över 100 miljoner kronor till handelsrelaterad forskning.

– Genom att årligen avsätta betydande belopp till projektfinansiering medverkar Handelsrådet också till att utveckla handelsforskningen på nationell nivå, säger Andreas Hedlund i pressmeddelandet.

Möjligheten att söka forskningspengar via Handelsrådet öppnade den 25 november med sista ansökningsdag 14 januari 2022.

Beslut om vilka projekt som beviljas medel tas i början på sommaren.