Aditro bygger ut i Arlandastad

Logicenters bygger ut det som tidigare var Veddestagruppens 25 000 kvm stora lager, med ytterligare 10 300 kvm. Sedan i januari är Veddestagruppen en del av TPL-aren Aditro Logistics. Utbyggnaden beräknas stå klar under sista kvartalet 2022.

Logistikanläggningen i Arlandastad började byggas för tre år sedan. Idag bedriver Aditro Logistics verksamhet i fastigheten, sedan de köpte upp Veddestagruppen i januari.

– Fastigheten ligger på ett väldigt attraktivt läge och det känns otroligt roligt att vi nu får ytterligare 10 300 kvm att fortsätta växa på. Vi vill återigen tacka Logicenters för ett bra samarbete och vi ser fram emot att tillträda vår nya del av fastigheten i slutet av 2022, kommenterar Jonas Eriksson, tidigare vd på Veddestagruppen och nu General Manager på Aditro.

Anläggningen omfattar en yta om totalt 25 000 kvm och ska nu byggas ut med ytterligare 10 300 kvm för att möta TPL-arens fortsatta tillväxt och behov. Fastigheten på Uppfinnarvägen 6 och har moderna tekniska specifikationer och generisk layout som lämpar sig väl för logistikverksamhet. Arlandastad är strategiskt beläget med närhet till Europavägarna E4 och E18 invid Arlanda flygplats.

– Vi är otroligt glada över att få utöka vår närvaro i Arlandastad ytterligare. Området vid Arlanda Flygplats är en snabbväxande logistikhub med många etablerade logistikaktörer som exempelvis Schenker, DSV och Bring. Ambitionerna kring området är därför fortsatt höga och vi är säkra på att Aditro Logistics kommer få fantastiska möjligheter att fortsätta växa och bedriva effektiv logistik i byggnaden, kommenterar Matthias Kettelhoit, vd för Logicenters.