Adnavem förbereder uppskalning

Adnavem skalar upp sitt erbjudande för nya marknader. Från 2017 har teknikföretaget växt från fyra grundare baserade i Sverige till cirka 25 medarbetare fördelade på tre länder och två kontinenter. Digitaliseringen är den främsta drivkraften, kombinerat med en stor efterfrågan från logistikföretag som vill automatisera och optimera leveranskedjan.

Teknikföretaget Adnaven, som DL skrivit om tidigare, växer, framför allt i Asien och norra Europa. Från fjärde kvartalet 2019 ökade tillväxten med över 500 % fram till motsvarande period förra året. Tillväxten visar på stor efterfrågan på en flexibel och pålitlig leveranskedja.

Andreas Wramsmyr. Foto Adnavem.

– Vi skalar upp och kommer snart att kunna erbjuda teknik och tjänster på nya marknader. Allt fler importörer och exportörer vänder sig till oss, tack vare vår samarbetsplattform där kunderna på egen hand kan få tillgång till alla data de behöver på ett smidigt sätt. Utvecklingen går snabbt nu, och vi är med på tåget, kommenterar Andreas Wramsmyr, grundare och vd för Adnavem.  

Pandemin har drivit på digitaliseringen och satt press på en konventionell bransch. För Andreas Wramsmyr råder det ingen tvekan om att logistikbranschen behöver nya tekniska lösningar. 

– Till följd av pandemin ser vi ett större behov av att kunna styra leveranskedjan. Många företag vill utnyttja digitala verktyg och automatiserade processer för att optimera sina anskaffnings- och transportprocesser. Digitaliseringen innebär fördelar som de flesta import- och exportföretag inte längre kan bortse från.