Ännu ett logistikområde utvecklas i Helsingborg

Helsingborgs stad aviserade tidigare i höst sina planer på att utveckla mer mark för logistik, bland annat ett stort markområde i Väla för logistik tillsammans med Skanska. Nu lanseras nästa etableringsområde; ett 80 hektar stort område i Norra Ekeberga som Swedish Logistic Property (SLP) ska utveckla för lager och logistik, tillsammans med markägaren och staden.

Området Norra Ekeberga är ett drygt 80 hektar (800 000 kvm) stort område längs E4/E6 söder om Vasatorps Golfklubb och mitt emot Icas centrallager i Långeberga, i Helsingborgs kommun. Området är markerat som logistik- och lagerområde i nuvarande och för framtida utveckling i kommande översiktsplan. SLP förvärvar marken av den nuvarande fastighetsägaren, som dock kvarstår som minoritetsägare i det bolag som bildas för att utveckla området

– Vi kommer att sköta allt kring utvecklingen, men den tidigare ägaren är med på ett hörn som delägare. Planansökan är inskickad, så förhoppningsvis kan vi börja utveckla området inom ett par år, berättar Christian Berglund, fastighetschef på SLP.

En avsiktsförklaring har beslutats i kommunstyrelsen i Helsingborg och ett visionsarbete för området skall startas snarast. Området är idag jordbruksmark, något som komplicerar exploateringen av mark för logistikändamål i regionen.

Norra Ekeberga är idag jordbruksmark, och ramas in av E4/E6 i väster, Rausvägen i öster och Vasatorps golfklubb i norr.

– Vi har Sveriges bästa jordbruksmark här i Skåne, och det är ett värde vi måste värna om. Samtidigt är behovet av logistikmark i stadsnära lägen enormt, och logistik och transportindustrin är oerhört viktig för Helsingborgs näringsliv. Helsingborg är också Sveriges viktigaste livsmedelslogistikkluster, och vi måste få till ytor för att hantera den mat som importeras hit och produceras här, så att den behöver transporteras så få kilometer som möjligt, säger Helsingborgs kommunstyrelseordförande Peter Danielsson (M).

Att ta jordbruksmark intill motorvägen i anspråk för logistikändamål har därför stor nytta, menar han.

– Det intresset överglänser jordbruksnyttan, under förutsättningar att marken utnyttjas optimalt. Norra Ekeberga är just ett sånt högintressant område att utveckla för framtidens gröna hållbara och cirkulära logistiklösningar. Men som stad kommer vi att ställa högre krav på den logistik som utvecklas i kommunen i framtiden.

För Helsingborgs stads del innebär satsningen på Norra Ekeberga nya arbetstillfällen, initialt 200–300 , enligt oppositionsråd Jan Björklund (S).

– Men på sikt kan det bli ett 1 000-tal arbetstillfällen, allt från instegsjobb till högkvalitativt logistikarbete, kommenterar han.

Helsingborgsregionen rankades som Sveriges näst bästa logistikläge 2021 efter Göteborg, och just nu byggs närmare 150 000 kvm logistikytor i regionen, enligt Dagens Logostiks statistik. Och SLP är minst sagt nöjda med markförvärvet:

– Norra Ekeberga är ett gigantiskt område med jättepotential, precis vid E6 och storleksmässigt i nivå med Långeberga där Icas lager är den största fastigheten. Vi har fått klartecken från kommunen och inleder nu en förstudie för att utveckla området, säger SLPs vd Peter Strand.

Av Hilda Hultén