Applied Warehouses förvärv i Götene klart

Sunny Sharma. Foto Klara Eriksson

Bygg- och stålkomponentkoncernen Applied Warehouses förvärv av 86 000 kvm i Götene blev klart i somras, och nu har man bygglov för 40 000 kvm lager/logistik på fastigheten, som gränsar till Sempers nya lager.

Bygg- och stålkoncernen Applied Warehouses men äger sedan i somras även 86 000 kvm mark i Götene som företaget vill utveckla.

– I Götene äger vi 86 000 kvm och i Skara 44 000 kvm, den här marken vill vi utveckla själva och använda oss av våra egna komponenter och byggbolag, för att sedan sälja etableringarna vidare, förklarar Sunny Sharma, group CCO på Applied Warehouses.

I Götene ligger marken intill Sempers nya lager vid E20. Applied Warehouses har bygglov för 40 000 kvm, men kommer troligtvis utveckla marken i två etapper. I Skara kan bolaget bygga en fastighet på 15 000 – 17 000 kvm.

– Vi har ett antal intressenter som är intresserade av att utveckla marken tillsammans med oss, men ingenting är ännu klart.

Av Klara Eriksson