Applied Warehouses vill förvärva 100 000 kvm mark i Götene

Bygg- och stålkomponentkoncernen Applied Warehouses har tecknat ett markreservationsavtal om 100 000 kvm mark i Lundängens industriområde, Götene kommun. Planen är att utveckla hela området till ett logistikområde.

I det nybyggda Lundängens industriområde i Götene finns 100 000 kvm ledig yta, precis intill Sempers nya nordiska centrallager. Nu ser det ut som att Skarabolaget Applied Warehouses AB vill förvärva hela området, enligt Nya Lidköpings-Tidningen.

Applied Warehouses är en bygg- och stålkomponentkoncern som bildades under 2020. Enligt tidningen har de tecknat ett markreservationsavtal med Götene kommun angående ytan på 100 000 kvm för att utveckla ett logistikområde. Ett eventuellt köpbeslut ska fattas inom tre månader.

– Målsättningen är att vi tillsammans med en större aktör på marknaden, som är en viktig partner för oss, skall exploatera hela Lundängens industriområde och samutveckla fastigheter som har en inriktning mot logistik, lager och distribution, säger koncernens vd Marcus Nyman till tidningen.

Det första projektet är en planerad lager- och distributionsanläggning om 12 000-15 000 kvm. Den långsiktiga målsättningen är att utveckla totalt 50 000 kvm byggnad under tak. Vilka hyresgäster som kan vara aktuella vill bolaget inte berätta i dagsläget.

I område 1 i Lundängens industriområde finns idag ca 100 000 kvm verksamhetsplanerad ledig mark med 14 meter i takhöjd. Resterande 50 000 kvm har Semper för sitt nya centrallager. Foto Götene kommun.