BE Group stänger Malmölager – satsar i Norrköping

Stålhandelsföretaget BE Group inleder en process för att centralisera lagerhållning och produktion i Sverige till anläggningen i Norrköping. I samband med detta är avsikten att stänga lagret i Malmö, vilket berör ca 15 medarbetare. MBL-förhandlingar kommer att påbörjas snarast möjligt. 

BE Group är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. År 2019 omsatte koncernen 4,4 miljarder kr. BE Group har cirka 650 anställda med Sverige och Finland som största marknader, och huvudkontor i Malmö.

Centraliseringen av lager- och produktionsverksamheten innebär även kostnadsbesparingar på ca 15 MSEK per år. Engångskostnaden bedöms uppgå till ca 35 MSEK och belastar innevarande kvartal. 

– Det är ett tråkigt besked som vi tvingas ge till våra medarbetare på lagret i Malmö. Samtidigt ser jag en centralisering som ett viktigt steg för att ytterligare stärka BE Groups konkurrenskraft. Vi kommer snarast möjligt inleda MBL-förhandlingar och ska verka för att processen hanteras så bra som möjligt för alla inblandade, kommenterar Peter Andersson, vd och koncernchef för BE Group AB. 

BE Group erbjuder distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom – bygg- och tillverkningsindustrin.

Förändringen kommer leda till att BE Groups kunderbjudande stärks, bland annat genom att mer kompletta leveranser erhålls, optimerad produktionsplanering samt effektivare materialutnyttjande och logistik med samlade in- och utleveranser till och från ett lager, enligt ett pressmeddelande från företaget.

Under våren 2020 sker även driftsättning i Norrköping av BE Groups nya automatiserade produktionslinje för bearbetning av balk, stångstål och rör. Investeringar och effektiviseringar i Norrköping samt centraliseringen av lager- och produktionsverksamheten medför en sammantagen resultatpåverkan på ca 30 MSEK per år. 

BE Groups försäljningsorganisation och huvudkontoret i Malmö påverkas inte av förändringen. Ambitionen är att processen med centralisering av lager till Norrköping ska vara slutförd i augusti 2020.