Bockasjö släpper in fyra nya delägare

Bockasjö breddar ägandet för att “säkra den långsiktiga utvecklingen av bolaget”. Bolagets nyckelpersoner Olle Lundgren, Tomas Ivarsson, Daniel Parkhagen och Adam Ekdahl, släpps in som delägare med 8 procent vardera.

Logistikutvecklaren Bockasjö stökar om i ägandeskapet. Ett nytt bolag har bildats som övertar namnet Bockasjö, där de framtida affärerna kommer att organiseras. Ägandet i det nybildade bolaget breddas till att omfatta fyra personer ur ledningen; Olle Lundgren, Daniel Parkhagen, Adam Ekdahl och Tomas Ivarsson. Sammanlagt äger de 32 procent i bolaget.

Olle Lundgren, Daniel Parkhagen, Adam Ekdahl och Tomas Ivarsson blir nya delägare i Bockasjö.

De nya ägarna representerar flera viktiga kompetenser inom områdena affärsutveckling, byggnation samt ekonomi och har jobbat i bolaget under många år. Olle Lundgren och Daniel Parkhagen utgör kärnan i Bockasjös projektutvecklingsteam, Adam Ekdal är affärsutvecklingschef och Tomas Ivarsson är ekonomichef i bolaget.

Resterande 68 procent ägs fortsatt av de tidigare ägarna Joakim Hedin och Paul Frankenius. Joakim Hedin fortsätter som vd och styrelsen i det nya bolaget utgörs av representanter från de nya delägarna samt Joakim
Hedin och Paul Frankenius. Som styrelseordförande är advokat Lars Söderlund utsedd.

Paul Frankenuis och Joakim Hedin. Foto Bockasjö

Bockasjö startades 2004 och sålde 2019 hela sitt fastighetsbestånd på ca 300 000 kvm till Prologis. Under 2020 bygger bolaget sex
nya logistikanläggningar på Landvetter, Hisingen, och i Rosersberg på totalt 165 000 kvadratmeter. Bockasjö har också bildat ett Joint Venture tillsammans med Platzer i arendal på Hisingen, där man gemensamt planerar att utveckla upp till sex nya fastigheter på totalt 135 000 kvadratmeter.

– Med den här förändringen på ägarsidan skapar vi möjligheter för att stabilt och långsiktigt säkra en fortsatt positiv utveckling av vår affärsidé – att bygga, äga och förvalta större logistikfastigheter i Sverige. De personer som nu blir delägare har under många år visat sin förmåga och kompetens att genomföra stora och komplicerade projekt, därför är det med glädje vi idag kan berätta om dessa positiva förändringar av ägandet, kommenterar Joakim Hedin.

Bockasjö har sedan starten 2004 varit en av de större aktörerna i uppförandet av nya logistikcentra på strategiska orter i Sverige. Under 2020 slutförs byggnationen av sex nya logistikanläggningar på orter som Landvetter Flygplats, Hisingen, och Rosersberg utanför
Stockholm. Dessa sex fastigheter har en uthyrningsbar yta om 165 000 kvadratmeter.
Nyligen presenterades ett nytt Joint Venture med Platzer AB som innebär att det gemensamägda bolaget med Platzer skall bygga sex nya logistikfastigheter belägna på Hisingen. Den totala uthyrningsbara ytan som kommer att uppföras uppgår till 135 000 kvadratmeter.