CA Fastigheter förvärvar 100 000 kvm i Borås

CA Fastigheter förvärvar fastigheten Hevea 6 i Borås som omfattar ca 100 000 kvm markareal. Först ut på marken blir en lagerfastighet på ca 15 000 kvm för Wikholm Form.

Fastigheten Hevea 6 ligger på Nordskogens industriområde i Borås och omfattar ca 100 000 markareal. CA Fastigheter äger sedan tidigare även grannfastigheten Hevea 4, tillsammans omfattar fastigheterna en markareal om ca 190 000 kvm.

I det första skedet av fastighetens utveckling kommer en lagerfastighet på ca 15 000 kvm uppföras åt hyresgästen Wikholm Form. Fastighetsbolaget tror också stort på möjligheterna för fler företag att etablera sig på området.

– Vi ser en stor potential för området och med våra två fastigheter. Läget är starkt, i närhet till växande delar av Borås samt med direkt anslutning till riksväg 42. På sikt kan det växa och bli ett nytt handels- och industriområde, kommenterar Morgan Ulvestig, regionchef för CA Fastigheter.

Fastighetsbolagets bestånd i Borås uppgår efter förvärvet och Wikholms etablering till ca 95 000 kvm.