Castellum vill köpa Kungsleden

Castellum lägger ett bud på fastighetsbolaget Kungsleden. Budet värderar bolaget till totalt 26,9 miljarder kronor.

Kungsledens största ägare har accepterat budet och även styrelsen för Kungsleden rekommenderar enhälligt Kungsledens aktieägare att acceptera budet.

– Genom samgåendet med Kungsleden förstärker vi vår position som Nordens ledande noterade kommersiella fastighetsaktör med fokus på de mest intressanta tillväxtregionerna. Tillsammans skapar vi ett bolag med en väldiversifierad fastighetsportfölj, ett starkt kundfokus och en attraktiv projektutvecklingsportfölj, kommenterar Castellums ordförande Rutger Arnhult i ett pressmeddelande.

– Nu skapar vi en aktör med ett fastighetsvärde om 157 miljarder kronor kombinerat med en stark balansräkning, vilket tillsammans med en bibehållen rating möjliggör attraktiva finansieringsvillkor och därmed förstärkt konkurrenskraft, kommenterar Rutger Arnhult.

Kungsledens nuvarande vd Biljana Pehrsson erbjuds bli vd för det sammanslagna bolaget. Även Kungsledens vice vd Ylva Sarby Westman föreslås ta motsvarande position i det nya bolaget. Castellums vd Henrik Saxborn aviserade i våras att han planerar att lämna sin tjänst.

Acceptfristen för erbjudandet beräknas starta omkring den 30 september 2021 och avslutas omkring den 29 oktober 2021.