Sagax förvärvar lagerfastigheter i Paris och Nederländerna

Fastighetsbolaget Sagax investerar totalt motsvarande 625 miljoner kronor i fem separata transaktioner. 458 miljoner kronor avser fyra fastigheter i Paris och 167 miljoner kronor avser två fastigheter i Nederländerna.

Fastigheternas uthyrningsbara area om 45 800 kvm består huvudsakligen av lokaler för lager- och industriändamål. Årshyran uppgår till motsvarande 42 miljoner kronor med en uthyrningsgrad på 86 procent. Hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid är 5,1 år.

428 miljoner kronor av investeringarna beräknas tillträdas under det tredje kvartalet 2021. Återstående 197 miljoner kronor beräknas tillträdas under det första kvartalet 2022. Vid fastighetsförvärv i Frankrike har berörda kommuner förköpsrätt, den omfattar 458 miljoner kronor.