Castellums solsatsning vinner pris

Castellums satsning på att bygga 100 solcellsanläggningar inom fem år tilldelas utmärkelsen Årets prestation av branschorganisationen Svensk Solenergi. ”Vi måste alla bidra till att bekämpa klimatkrisen. Castellum är Nordens mest hållbara fastighetsbolag och dagens pris sporrar oss ytterligare att gå före och visa vägen”, kommenterar Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB.
 

Svensk Solenergi är en branschförening med cirka 260 medlemmar från såväl den svenska solenergibranschen som andra aktörer inom solenergiområdet. Sedan 2004 delas Solenergipriset ut varje år i samband med föreningens årsmöte. Priskategorin Årets prestation ges till en person eller organisation som gjort ”ett väsentligt bidrag till utveckling och/eller införande av solenergi”. 

“Castellums satsning innebär att de ska bygga upp emot 100 solcellsanläggningar på sina byggnader till 2025. Det är en av de största satsningarna på solceller i hela Norden. Som ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag är åtagandet ett högst väsentligt bidrag till utvecklingen och ett föredöme för andra större fastighetsbolag.” lyder juryns motivering.

– Jag är oerhört stolt över vår satsning på solenergi. Mer lokalt producerad energi i städerna tillsammans med energilagring kommer att krävas för lösa kapacitetsbristen i Sverige och öka mängden förnybar energi som behövs i takt med ökad elektrifiering av samhället, kommenterar Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum som igår tog emot utmärkelsen på en virtuell prisutdelning.

Castellum påbörjade under 2019 hela 14 projekt med nya större solcellsanläggningar. Störst hittills är Hisingen Logistikpark på gamla Säve flygplats, som utrustas med ett 30 000 kvadratmeter stort solcellstak, motsvarande fem fotbollsplaner. De 8 500 solpanelerna ska årligen producera 3,3 GWh, som motsvarar elförbrukningen i 660 standardvillor.