Catena bygger Coops nya automationslager

Catena AB och Coop Logistik AB är överens om en fortsatt dialog där intentionen är att Catena ska förvärva en fastighet och uppföra ett cirka 105 000 kvm stort automatiserat lager i Eskilstuna kommun.

För Catena omfattar avsiktsförklaringen förvärv av del av fastigheten Aspestahult 1:1 i Eskilstuna Logistik Park, nybyggnation samt automation i den nya anläggningen. Den totala investeringen för Catena uppskattas till en summa mellan 3,7 och 3,9 Mdkr. Om den planerade tidplanen följs beräknas anläggningen driftsättas under 2023.

– Vi ser fram emot den fortsatta dialogen med Coop och ser stora möjligheter att kunna bidra till utvecklingen av en av de största aktörerna inom svensk dagligvaruhandel, kommenterar Benny Thögersen, VD på Catena.

Benny Thögersen. Foto Catena.

Därmed är det också helt klart att Coop lämnar sitt centrallager för kolonialvaror i Bro, som är 130 000 kvm stort och har 600 anställda. Lagret förvärvades av Stendörren 2014 och Coops hyresavtal löper ut om tre år. Eskilstunalagret kommer även ersätta Coops lager i Västerås.

Valet av Eskilstuna logistikpark kommer sig bland annat av tåganslutningen.

– Eskilstuna passar oss, bland annat för marken och den infrastruktur som finns runtikring med vägar och tåg, förklarade Coops pressekreterare Tarik Belqaid för Dagens Handel, när planerna blev kända.

Det är bara butikspåfyllnaden som kommer automatiseras, för e-handeln gäller fortfarande e-handelslagret i Kungens kurva för Mälardalen, och plock i de större butikerna, för andra orter.

Processen mellan Coop och Catena går nu vidare genom förhandlingar om de slutliga villkoren kring samarbetet.
Ytterligare information från parterna delges i samband med bindande avtal.