Nu rullar extra långa lastbilar mellan Viared och Göteborgs hamn

I veckan startade fältprovet av projektet Autofreight och den första lastbilen med dubbla trailrar rullar ut på riksväg 40.

– Syftet är att minska antalet transporter genom att effektivisera flödet av containrar och maximera transporternas kapacitet. Containrarna kommer att transporteras av ett extra långt lastbilsekipage (så kallade High Capacity Transport, HCT) på drygt 32 meter istället för dagens max 25 meter. Det möjliggör två containrar per lastbil mot tidigare en, berättar Sara Thiel, projektledare för Autofreight på Borås Stad, i ett pressmeddelande.

Sara Thiel. Foto Maria Fallbäck/Borås stad

Längre fordon gör att antalet lastbilar kan minska vilket ger minskad trängsel och betydande miljöbesparingar, och används redan mellan ex. Dryport Skaraborg i Falköping och Göteborgs hamn. Mellan Borås och Viared är tanken att de i framtiden även ska bli självkörande – och den lastbil som nu kommer rulla på riksväg 40 ingår i ett fältprov för insamling av trafikdata.

Sensorer ska ge data

Chalmers – en av projektdeltagarna – har utrustat lastbilen med ett flertal kameror och sensorer som ska hjälpa till i utvecklingen mot mer autonoma lastbilar.

 – Videoinspelningar från körning i trafik ihop med information om fordonets position, hastighet med mera kan användas för att analysera olika trafiksituationer eller träna maskininlärnings-algoritmer för autonom körning, kommenterar Fredrik von Corswant från Chalmers.

Teknikföretaget Combitech ansvarar för ett Fleet management-system som ger föraren information om bland annat bästa val av färdväg och optimal hastighet givet trafiksituationen så som väglag, olyckor med mera. 

Parallellt med fältprovet testar fordonslabbet Revere vid Chalmers självkörande funktioner på AstaZeros provbana i Borås. Lösningar för automatisering av olika trafikscenarier, framförallt med fokus på landsväg och motorväg, utvecklas. I samverkan med Combitech har en kamerabaserad lösning för avancerad identifiering av objekt som bilar, fotgängare, träd och annat runt fordonet utvecklats. Det gör transporterna betydligt säkrare.

Extra långa fordon och smart teknik ska effektivisera transporterna mellan e-handelsnavet Borås och Göteborgs hamn. Foto Maria Fallbäck/Borås stad.

32 meter långa ekipage

Transportören GDL Transport har fått tillstånd av Transportstyrelsen att köra det första extra långa lastbilsekipaget med två 40-fots containrar eller flera mindre, till en maximal längd av 32 meter och maximal vikt av 80 ton. Två till tre gånger om dagen kommer lastbilen att hämta containrar från APM Terminals i Göteborgs hamn för transport till Borås, samt åter med last i så hög grad som möjligt.

– Slår Autofreight väl ut så hoppas vi att större delen av det snabbt växande och stora leveransbehovet på cirka tvåhundra import- och exportcontainrar per vecka kan transporteras på detta sätt i framtiden. Det kommer att spara miljön avsevärt, och leda till lägre kostnader samt mycket effektivare transporter och hantering för lastbärare och gods för företagen i Borås, kommenterar Anders Glemfelt, Borås Stad näringslivschef. 

Horisontell samverkan för ökad effektivitet

Det trafiksystem som skapas inom projektet bygger på samverkan och transparens mellan import- och exportföretag i Borås.

– Trafiksystemet har ett öppet bokningssystem, där företagens önskemål möts och görs synliga för varandra. Det finns inget liknande trafiksystem i Sverige som bygger på denna form av samverkan mellan flera företag, utan alla andra HCT är med enskilda kunder, fortsätter Sara Thiel.

Borås Stad har initierat och lett uppbyggnaden av trafiksystemet tillsammans med Ellos Group, Kerry Logistics, Volvo Bussar, Fristads och Speed Group i Viared, samt i samverkan med Volvo Lastvagnar och GDL Transport.

Det har gjorts en nationell utredning om att framföra längre fordon på det svenska vägnätet. I den bedömer Trafikverket att cirka 900 mil vägar teoretiskt sett skulle kunna upplåtas för längre lastbilar, varav cirka 450 mil inom en snar framtid.

Fakta: Autofreight

Autofreight är ett forsknings- och utvecklingsprojekt för möjliggörande av automatisering av långa fordonskombinationer mellan Borås och Göteborgs hamn.  Volvo Lastvagnar tillhandahåller en lastbil utrustad med sensorer som GDL Transport – ett av de transportföretag som i dag kör containrar på sträckan – ska testköra.

Borås Stad ansvarar för uppbyggnaden av trafiksystemet för effektiviserade containertransporter tillsammans med Ellos Group, Kerry Logistics, Fristads, Speed Group, Volvo Bussar och GDL Transport.

Chalmers Tekniska Högskola leder testerna med självkörandeteknik i lastbil på AstaZeros testbana (dragbil och trailer tillhandahålls av Volvo) och samlar in data och vidareutvecklar transportledningssystemet tillsammans med teknikkonsultföretaget Combitech.