Catena förändrar ledningen

Fastighetsbolaget Catena tillsätter David Silvesjö på tjänsten som finanschef och Malin Nissen blir ny chef för affärsstöd. Båda rekryteringarna görs inom företaget och de båda blir nu en del av ledningsgruppen.

David Silvesjö kom till företaget 2018 med en bakgrund inom finansiering i både fastighetsbranschen och bank/investmentbanksektorn. Han lämnar nu rollen som finanscontroller/IR för att efterträda Peter Andersson som finanschef. Andersson går över till en roll som Senior Adviser på företaget.

– David har en bred och gedigen kompetens och erfarenhet och kan som ny finanschef på ett smidigt sätt fortsätta utveckla det arbete som Peter framgångsrikt drivit inom finansieringsområdet sedan 2013, kommenterar Jörgen Eriksson, vd för Catena.

Malin Nissen kom till företaget 2019 som HR-chef med en bakgrund av HR-arbete både som konsult och i olika chefsbefattningar inom den offentliga verksamheten. Hennes nya tjänst som chef för affärsstöd omfattar de koncerngemensamma funktionerna HR, kommunikation och hållbarhet. Hon ersätter här vice vd Sofie Bennsten som tillfälligt haft ansvaret.

– Vi är glada att Malin vill fortsätta leda dessa viktiga funktioner framåt i en övergripande roll som både skapar effektiva beslutsvägar och på ett bra sätt möjliggör kunskapsdelning i hela verksamheten. Aktivitetsnivån är mycket hög inom HR, kommunikation och hållbarhet och på detta sätt kan vi använda både Malins och Sofies strategiska kompetenser och goda ledaregenskaper på bästa möjliga sätt, kommenterar Jörgen Eriksson.

I och med förändringarna består ledningsgruppen nu av: vd Jörgen Eriksson, vice vd/CFO Sofie Bennsten, finanschef David Silvesjö och chef affärsstöd Malin Nissen.