Catena och Öresundkraft i avtal om negativa utsläpp

Öresundskraft vill minska utsläppen från Filbornaverket i Helsingborg med hjälp av koldioxidavskiljning (CCS). Catena har nu tecknat avtal om att köpa 5 000 ton negativa CO2-ekvivalenter, för att kompensera för egna utsläpp och stötta utvecklingen av CCS.

Öresundskraft arbetar intensivt med frågan om koldioxidavskiljning, CCS, vid Filbornaverket i Helsingborg. Målet är att få bort 210 000 ton fossil och biogen koldioxid. Det skulle betyda koldioxidfri fjärrvärme och negativa utsläpp.

De negativa utsläppen kan användas för att kompensera för klimatutsläpp som är svåra att få bort i egen regi. Därför har fastighetsbolaget Catena tecknat ett intentionsavtal med Öresundskraft om köp av 5 000 ton negativa CO2-ekvivalenter årligen. Pris och andra villkor spikas när Öresundskrafts styrelse slutligen godkänner en anläggning för CCS vid Filbornverket.

– Vårt fokus är att minska Catenas utsläpp i samtliga scope. Det är en utmaning för oss att uppnå nettonoll koldioxidutsläpp till 2030 vilket är ett av våra mål, kommenterar Amanda Thynell, hållbarhetschef vid Catena AB.

– Jämfört med 2018 har vi lyckats sänka utsläppen med 36 procent i scope 1 och scope 2 och vi hjälper våra kunder att nyttja fastigheterna så energieffektivt som möjligt. Men vi måste ändå jobba parallellt med flera spår för att nå vårt mål. Samtidigt som vi vill minska klimatpåverkan i samtliga scope, vill vi också vara möjliggörare för utveckling av nya modeller och miljöteknik. Därför vill vi stötta utvecklingen inom CCS-teknik, för vår egen del, för samhället och för miljön i stort.

– Det är det andra avtalet i sitt slag på kort tid för Öresundskraft och ett kvitto på att stora, miljöambitiösa aktörer delar synen på nödvändigheten av koldioxidavskiljning, kommenterar Öresundskrafts ordförande Björn Eisner. Han tillägger:

– Den delas också av Helsingborgs stad. Med rätt stöd från staten; ett investeringsstöd, en garanterad intäkt för negativa utsläpp och gärna fossilutsläppsminskning så kan koldioxidavskiljning i Helsingborg bli verklighet redan om några få år.