Coop bygger ut fryslager i Enköping

För att förbereda för ytterligare tillväxt har Coop beslutat att bygga ut befintlig varuterminal för frysvaror i Enköping. Fastighetsägaren Catena investerar 124 miljoner kronor i utbyggnaden på 5 900 kvm.   

Sedan år 2011 har Coop haft sitt centrala lager av frysvaror i Enköping. I terminalen arbetar idag cirka 120 personer. Under nästa år kommer Coop, i samarbete med hyresvärden Catena, att bygga ut befintlig varuterminal med cirka 5 900 kvadratmeter.  

–  Coops varuterminal i Enköping förser våra mer än 800 butiker och Coops kunder med frysta varor. Genom att vi nu gjort ett långsiktigt avtal med fastighetsägaren kommer vi att kunna vara kvar i Enköping, verksamheten kan byggas ut och på sikt ser vi fram emot att erbjuda nya jobb i vår terminal. Genom det här beslutet har vi framtidssäkrat Coops varuförsörjning av frysta varor, kommenterar Örjan Grandin, vd för Coop Logistik och vice vd i Coop Sverige. 

Örjan Grandin. Foto Coop.

 Fastighetsägaren Catena investerar 124 miljoner kronor i projektet. Den nya tillbyggnationen utgörs av ett toppmodernt fryslager och både den nya och den befintliga delen miljöcertifieras enligt Breeam InUse. En solcellsanläggning ska installeras och insatser kommer att ske för att tillföra gröna ytor och skapa bättre förutsättningar för biodiversitet.

– Vi är glada att vi nu kan använda ytterligare en del av tomtytan och hjälpa Coop att expandera på platsen och öka sin kapacitet för fryslagring genom att tillföra kylda utrymmen där vi dessutom kan nyttja höjderna maximalt, säger Catenas regionchef i Stockholm, Tobias Karlsson. Efter utbyggnaden kommer fryslagret vara 16 800 kvm stort. Ett avtal har signerats som sträcker sig fram till år 2037. Den nya utbyggnaden planeras att vara klar i slutet av 2023.  

– Vi är glada att vi nu kan använda ytterligare en del av tomtytan och hjälpa Coop att expandera på platsen och öka sin kapacitet för fryslagring genom att tillföra kylda utrymmen där vi dessutom kan nyttja höjderna maximalt, säger Catenas regionchef i Stockholm, Tobias Karlsson. 

Under arbetet med att utreda hur Coop skulle kunna fortsätta att utveckla frysverksamheten har det funnits ett gott samarbete med Enköpings kommun.  

– Det är oerhört glädjande att Coop väljer att fortsätta växa här i Enköping. Det bekräftar vårt attraktiva läge och bidrar positivt till samhällsutveckling i kommunen, säger Anna Holmström, näringslivschef i Enköpings kommun.   

Inflyttning kommer att ske fjärde kvartalet 2023.

Fakta 

  • Sedan 2011 ligger Coops varuterminal för frysvaror i Enköping. 
  • Befintlig varuterminal är på cirka 10 900 kvadratmeter. 
  • Tillbyggnaden blir cirka 5 880 kvadratmeter.  
  • Nuvarande och tillbyggd varuterminal kommer att miljöcertifieras enligt Breeam InUse.  
  • Terminalen kommer att förses med en takmonterad solcellsanläggning för produktion av el till terminalen.