Dags att tänka om i logistiken

Det råder logistik- och fraktkaos i världen och ingen ljusning är i sikte på länge:  – Hela transportbranschen förändras av det här, det har slagit omkull hela logistikmarknaden. Man måste börja tänka annorlunda, tänka om helt enkelt, säger Johanna Brorsson, vd Kerry Logistics. 

Fraktkrisen rasar i den globala logistiken: Fartygsköerna växer utanför många av världens hamnar, inte minst i USA där över 100 fartyg väntade utanför LA och Long Beach i oktober. Fraktpriset rusar också, från Kina till Sverige hade priset på containerfrakt i augusti stigit med 840 procent på ett år. Många talar om att efterfrågan måste dämpas för att logistiksystemet ska kunna komma ifatt.

– En ljusning är dock att det kommer signaler från USA om att man kommer utöka kapaciteten i hamnen i LA och införa 24-timmars verksamhet. Förhoppningsvis gör det att man kan beta av backlogen, sa Johanna Brorsson, vd på Kerry Logistics i Sverige, på E-handelsstaden Borås webbinar om containersituationen i oktober.

Johanna Brorsson. Foto Kerry Logistics.

– Men det är svårt att se att det ska kunna rätta till sig innan nästa sommar, och störningarna kan fortgå in på 2023 eller längre än så. Covid är heller inte över, blir det ett utbrott i Kina då stänger de ner verksamheten.

Det globala logistiksystemet var innan pandemin bröt ut slimmat, billigt för fraktköparna och konsoliderat till ett fåtal aktörer. När pandemin slog till sjönk först efterfrågan som en sten, för att sedan växa starkt – en typ av svängningar som systemet inte kunde hantera.

– Begreppet ”vårdskuld” har vi hört under 1 års tid nu och jag tycker det även passar in på vart näringen befinner sig just nu. Vi behöver åtgärda och komma till rätta med alla flaskhalsar och köra ikapp alla servicerelaterade förseningar som vi ställts inför senaste 6-7 månaderna, säger Henrik Bengtson, vice vd på C Land Logistics. 

Idag är i stort sett hela det globala logistiksystemet påverkat och alla trasnportslag: fartyg, tåg, flyg och lastbilar. 

– Även tågen är idag överbelastade och påverkas av Covidutbrott. Från 25 dagar med tåg mellan Europa och Asien handlar det idag om 30–40 dagar, och priserna har såklart stuckit iväg. Tåget har dessutom en mycket liten kapacitet jämfört med fartyg, sa Henrik Bengtson. 

Mängd orsaker bakom 

Till logistikstörningarna läggs också råvaru- och komponentbrist – till exempel av de för fordonsindustrin så viktiga halvledarna, vilket försvårar situationen ytterligare. Att nya störningsmoment tillkommer, som nya Covidutbrott, chaufförsbrist, och ett mer oförutsägbart väder, gör att fraktstörningarna hittills snarare tilltagit i styrka.

Henrik Bengtsson. Foto C Land Logistics.

– Näringens beprövade och fungerande strukturer är sedan 18 månader sönderslagna, inte av en anledning utan tvärtom av en mängd orsaker, där långt ifrån alla fått medial uppmärksamhet. Handeln är global och sammanflätad på ett helt annat sätt idag än för 10 år sedan, så alla dessa små sammanhängande orsaker från en stor effekt på varuförsörjning och produktion, förklarar Henrik Bengtsson.

På webbinariet lyftes vikten av att öka kunskapen om sin försörjningskedja, knyta nära band till leverantörer, dela information och minska risk, exempelvis genom ökad lagerhållning. 

– Att bygga ut lager är ett sätt att minska risken i sin supply chain, men det tar tid. Där är det viktigt att bankerna är med och stödjer den här tillväxten. Företag har ju hittills varit oerhört duktiga på att minska lager, men nu måste vi få dem som finansierar en utbyggnad att inse att det är en god idé, sa Henrik Bengtson.

Av Klara Eriksson