Lådor på vift när Plan besöker Svenska Retursystem

På onsdagen genomförde logistikföreningen Plan ett digitalt studiebesök hos Svenska Retursystem, som ligger bakom de återanvändningsbara lådor och pallar som många dagligvaror transporteras i. Men under Corona har företaget skickat ut fler pallar än de får in – och nu satsar man på ökad visibilitet i försörjningskedjan.

Svenska Retursystem, SRS, ägs till lika delar av Dagligvaruleverantörers Förbund och Svensk Dagligvaruhandel. De servar dagligvaruhandeln med återanvändningsbara lådor och pallar för produkttransporter. När pallen tagit sig igenom försörjningskedjan återkallas den till företaget som tvättar den för att åter skicka ut den i systemet.

– Varje dag året runt så tvättar och levererar vi ut en halv miljon pallar till kunder i Sverige och Europa. Jag tycker vi ska jämföra den siffran med för tjugo år sedan. Då skickade vi lika många pallar på ett år som vi nu gör på en dag, säger Anna Elgh, vd för SRS.

Coronaeffekten

Liksom många andra försörjningskedjor har SRS verksamhet påverkats av coronapandemin. I vanliga fall brukar andelen utgående lådor öka inför exempelvis storhelger för att sedan övergå till ett större inflöde efteråt, till exempel brukar de få in en stor mängd lådor efter nyår. Men under pandemin såg de att fler lådor gick ut än in, varpå de aviserade för kunderna att de började få brist. Istället för att skicka tillbaka tomma lådor började kunderna hamstra, för att inte själva få brist, vilket förvärrat problemet ytterligare.

Anna Elgh. Foto SRS.

– Det blir som en vattenfallseffekt när alla lådor går ut och problemet blir bara värre. Vi saknade en halv miljon lådor i slutet av augusti, säger Fredrik Thapper, logistikchef på SRS.

Satsning på visibilitet

På det digitala studiebesöket fick Svenska Retursystem, SRS, presentera sin syn på cirkulär ekonomi och hur de bidrar till en omställning genom sin affärsmodell. Ett mantra som återkom flera gånger är att en cirkulär verksamhet kräver långsiktighet, samarbete och transparens.

– Ska man driva en cirkulär affärsmodell är det viktigt att man designar för långsiktighet, alltså att man designar sin produkt för att leva långe och återanvändas. Våra pallar till exempel lever i 15 år i snitt. Och det här med samarbete handlar om att alla måste förstå hur det här fungerar och vilket ansvar man har för att alla enheter kommer tillbaka till oss, säger hon.

Företagets arbete med att förbättra insynen i var deras lådor befinner sig ska göra det lättare att få in saknade lådor i systemet igen. Något som enligt Fredrik Thapper har varit en utmaning i och med att de har så många kunder.

– En väldigt stor del av retursystemet är det inte vi som ansvarar för i den här processen. Vi ansvarar för att våra kunder får våra pallar och lådor till sig, de fyller dem med olika varor och skickar dem vidare till grossister och direkt till affärer och restauranger, säger Fredrik Thapper.

Av Emanuel Lehtonen