DHL köper upp till 44 ellastbilar av Volvo

Volvo Lastvagnar och Deutsche Post DHL Group har tecknat ett samarbetsavtal för att påskynda övergången till fordon med noll avgasutsläpp. DHL avser att påskynda sin övergång till tunga ellastbilar med hjälp av 44 nya elektriska Volvolastbilar för transporter i Europa.

Den tänkta beställningen omfattar 40 ellastbilar av modellen Volvo FE och Volvo FL, som ska användas för paketleveranser inom stadstrafik.

– Vi är fast beslutna att möta kundernas växande efterfrågan på gröna och hållbara transportlösningar och att uppnå vårt långsiktiga mål om nettonollutsläpp till 2050. Som en leverantör av logistiktjänster är omvandlingen av vår fordonsflotta en viktig för att hjälpa oss undvika CO2-utsläpp. Flera av våra divisioner kommer därför att dra nytta av detta avtal med Volvo Lastvagnar, kommenterar Pablo Ciano, Executive Vice President för Corporate Development på Deutsche Post DHL Group.

Ellastbilar för längre sträckor är också en del av initiativet och DHL har beslutat att börja använda Volvolastbilar även för regionala transporter, inledningsvis med fyra Volvo FM Electric lastbilar i Storbritannien.

De första lastbilarna har redan beställts, sex av DHL Parcel UK och två av DHL Freight. Detta kommer att resultera i årliga besparingar på nästan 600 ton CO2 och nästan 225 000 liter dieselbränsle.

En viktig del i DHL:s beslut att påskynda övergången till nollutsläppsfordon är den positiva erfarenhet man sedan november 2020 fått av att använda en elektrisk Volvolastbil i London, där lastbilen använts till att leverera varor till shoppingdistriktet West End. Fordonet var den allra första helt elektriska kommersiella tunga lastbilen som användes för stadsdistribution i Storbritannien.

– DHL är en viktig global logistikleverantör som har åtagit sig att minska sin påverkan på klimatet. Tillsammans kan vi göra skillnad till det bättre och jag är stolt över att vi kommer att arbeta i en anda av partnerskap, för att nå våra vetenskapligt baserade mål för minskad klimatpåverkan, kommenterar Roger Alm, VD på Volvo Lastvagnar.

Samarbetet omfattar bland annat introduktion av nya Volvoteknologier och gemensamma utvecklingsaktiviteter inom elektrifiering. Avtalet innebär även att Volvo Lastvagnar analyserar DHL:s transportverksamhet, med målet att säkerställa en framgångsrik implementering av skräddarsydda elektriska transportlösningar.