DSV bygger ut HVO-station

Danska logistikföretaget DSV har tillsammans med OK-Q8 investerat i att utöka tankstationen för HVO vid terminalen i Landskrona. Nu tas tankstationen i bruk.

– Efterfrågan på HVO ökar kraftigt i takt med att våra kunder blir mer intresserade av att investera i transporter med reducerad miljöpåverkan, kommenterar Hanna Haglund, CSR-ansvarig på företaget.

Den utökade tankstationen gör det möjligt för både företagets egna bilar och dess underleverantörer att tanka miljövänligt bränsle när man lastar eller lossar vid terminalen. Initialt kommer det också finnas möjlighet att tanka diesel och AdBlue vid anläggningen.