E-barometern: e-handeln fortsätter tappa

E-handeln i Sverige fortsätter att minska under årets andra kvartal jämfört med föregående år, visar PostNords E-barometer. I likhet med första kvartalet i år är det bygghandeln som minskar mest medan apotekshandeln har högst ökning. Utvecklingen för barn- och babyprodukter har inte kunnat beräknas p g a att många av aktörerna varit i rekonstruktion.

Utv. kvartal 2 2023 inom e-handeln enligt E-barometern. Källa Postnord.

Den totala e-handeln viker nedåt med fyra procent under andra kvartalet och mest backade bygghandeln med 19 procent jämfört med samma period föregående år. Dagligvaruhandeln har haft flera utmanande kvartal på rad och minskade det här kvartalet med tre procent. 

En bransch som har ökat under flera år är apotekshandeln. Nu får den ytterligare skjuts uppåt och ökar med 21 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Det gäller även sport och fritid vars segment ökar med en procent trots att branschen i sin helhet backar.

På grund av flera rekonstruktioner inom e-handeln, bl a hos Babyworld och Babyshop, av barn och babyprodukter, har ingen tillväxtsiffra kunnat ges för det segmentet:

“Branschen Barnartiklar & leksaker har inte tillräckligt med täckning för att definiera utvecklingen under Q2 2023, till stor del på grund av ett betydande antal rekonstruktioner och annan aktivitet på marknaden.”

Tre olika framtidsscenarier

Postnord jobbar med hängsle och livrem i prognostiseringen av utvecklingen framåt i rapporten: allt hänger på när konjunkturen vänder, inflationen avtar och köpkraften återvänder. I deras mest positiva scenario landar dock tillväxten nu under kurvan för hur e-handelns tillväxt hade förutsetts växa om inte pandemi, krig och lågkonjunktur inträffat.

Scenarier över e-handelns utveckling framöver. Källa: E-barometern Q2 2023

Retail day om hållbarhet

Rapporten E-barometern för kvartal 2022 presenterades vid Postnord Retail Day, som även i år sändes digitalt. En stor del av programmet handlade om hållbarhet, där Postnord nyligen blev först i Norden bland transportörerna att få sin e-handelsfrakt certifierad enligt det välkända miljömärket Svanen.

– Det handlade om ett tjugotal kriterier kring hur vår verksamhet bedrivs, som vi klarade. Men nu gäller det att vi lever upp till kraven, och det även när de skruvas åt framöver vilket jag vet att de kommer att göra, sa Naznoush Habashian, hållbarhetschef Postnord Sverige.

– Nu kan alla e-handlande konsumenter välja vår frakt, som är tydligt märkt med Svanen-symbolen, när de handlar. Det är helt fantastiskt och jag är överlycklig och superstolt över det här.

Av Klara Eriksson