E-handel bättre för miljön – i alla fall vid snusinköp

En ny studie, genomförd i samarbete med Transportföretagen och Snusbolaget, ger nya insikter om e-handelns miljöeffekter om man ser till snusares konsumtion. Resultaten visar att det är mer hållbart att köpa snus online jämfört med att köpa det i butik – bland annat eftersom snusare storhandlar snus på nätet, vilket leder till färre nöd-resor till butik för att snuset är slut.

“Utan snus i sju dagar, försmäktar jag på denna ö”, sa Pippi Långstrump. Detta kan också gestalta en känsla som snusare drabbas av – när snuset är slut.

I en ny rapport undersöker nationalekonomerna Ola Nevander och Jonas Arnberg från Makrologik, i samarbete med Snusbolaget och Transportbolagen, miljöeffekterna av snushandel på nätet. Beräkningarna bygger på statistik från myndigheter, branschorganisationer och transportörer, enkätdata från snuskonsumenter och köpstatistik från Snusbolaget som utgör den största e-handelsaktören på marknaden.

Flera forskningsstudier har tidigare försökt av göra om man generellt kan säga att e-handeln är bättre eller sämre än handeln i fysisk butik – men dessa studier slutar i stort sett alltid med ett “det beror på”. Hur resorna till butik sker – till fots, på cykel eller med bil? Hur varorna som köps på nätet distribueras ut, är det som avgör. För snuset är dock resultatet mycket tydligare enligt studien.

Snus på stock online bäst för miljön

Resultatet visar på positiva miljöeffekter av online-handeln, vilket framförallt beror på att snusarna köper stockar (10-pack) av snus på nätet, och inte enskilda dosor. E-handeln med snus beräknas därigenom minska den totala transportsträckan med 88 procent. Det innebär att en genomsnittlig e-handelskund bidrar till att reducera vägsträckan relaterad till snusinköp med 2,4 mil per månad, eller 29 mil om året, enligt rapporten.

“Vidare tyder mycket på att snusinköp i sig utgör en viktig reseanledning till fysiska butiker som driver extra resor för konsumenter. Ett sådant resmönster leder till fler transporter och högre utsläpp än om snusinköpen i högre grad hade samordnats med andra typer av ärenden. Således uppger också snuskonsumenter att de i genomsnitt sparar cirka tre resor per vecka på att e-handla snus.” skriver rapportförfattarna.

Studien visar också att e-handel mer generellt kan utgöra en mer miljövänlig form av handel – om den sker på ett hållbart sätt.

– Fokus bör vara att stötta alla de transportföretag som leder den gröna omställningen och inte försöka minimera e-handeln. Politiken måste också nå denna insikt för att deras mål ska bli nådda, kommenterar Tina Thorsell, samhällspolitisk chef, på Transportföretagen.

Studien offentliggjordes vid ett seminarium under Transporternas dag i Almedalen.

Av Klara Eriksson