Fler containrar genom Göteborgs hamn

Trots den pågående Coronapandemin fortsätter Göteborgs hamns godsvolymer att öka i flera segment. Under det första halvåret 2020 har hanteringen av containrar och energiprodukter i hamnen ökat med 4 respektive 22 procent.

– Tillsammans med våra terminaloperatörer har vi lyckats hålla hamnen öppen och fullt operativ genom hela året. Det har varit en viktig nyckel till att hamnen kunnat öka i flera segment och visa upp en stark motståndskraft och robusthet i vår godshantering totalt sett så här långt genom Coronapandemin, kommenterar Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn AB.

Container
Containervolymerna, antalet containers uttryckt i 20-fotscontainers (TEU), ökade med fyra procent till 401 000 TEU under perioden januari–juni i Göteborgs hamn. Detta samtidigt som andra hamnar runt om i världen visar minusresultat.

Trots pandemin har Göteborgs hamns containerterminal haft full aktivitet – utan inställda anlöp på de stora mainlinerfartygen som står för den viktiga direkttrafiken mellan Göteborg och Asien varje vecka. Dessutom har frekvensen i feedertrafiken bibehållits, enligt Göteborgs hamn.

Den goda trenden för containergods till och från hamnen på järnväg fortsätter också att peka uppåt. Volymerna har ökat med 2 procent från redan rekordhöga nivåer under årets första halvår.

– Sammantaget gör det att containersegmentet varit väldigt motståndskraftigt och trenden under året är att Göteborgs hamn fortsätter ta marknadsandelar, kommenterar Elvir Dzanic och fortsätter:

– Hamnbolaget Göteborgs Hamn AB är troligtvis det enda bolaget i Göteborgs stad som inte reviderar ner prognosen för 2020 till följd av Coronapandemin. De goda resultaten betyder också att sysselsättningen kopplad till logistikflödena i Göteborg har kunnat upprätthållas. Det handlar om 22 000 personer som på ett eller annat sätt är beroende av Göteborgs hamn för sin försörjning.


Hanteringen av energiprodukter ökade med 22 procent till 11,8 miljoner ton under januari-juni. De höga volymerna på energisidan förklaras delvis av turbulensen på världsmarknaden och det låga oljepriset till följd av Coronapandemin, som i sin tur leder till ökad efterfrågan på inlagring i Göteborgs hamn.

Volymer i Göteborgs hamn, januari-juni 2020

VolymerJan-jun 2020Jan-jun 2019Jfr %
Container, TEU401 000384 0004%
Järnväg, TEU231 000227 0002%
Roro-enheter252 000291 000-13%
Nya bilar103 000135 000-23%
Passagerare310 000741 000-58%
Kryssningsanlöp24
Energiprodukter, mTon11,89,722%