Free Now signerar klimatlöfte

Europas ledande multimobila plattform tar nya steg för att nå sitt mål om noll nettoutsläpp genom att signera klimatlöftet “The Climate Pledge”. Löftet skapades av Amazon och Global Optimism.

Free Now går med i “The Climate Pledge” som har som målsättning att nå noll nettoutsläpp 2040, tio år tidigare än Parisavtalets krav. Men Free Now nöjer sig inte där, de siktar på att nå noll utsläpp redan 2030 på alla sina Europeiska nyckelmarknader.

Free Now introducerade sitt initiativ för att nå noll nettoutsläpp i januari. Initiativet innebär bland annat att minst hälften av deras fordon ska vara helt elektriska till 2025, helt utsläppsfria resor till 2030 i samtliga Europeiska marknader samt att omedelbart bli koldioxidneutrala genom klimatkompensering.

– Vi är glada att gå ihop med andra hållbarhetsorienterade företag i klimatlöftet. Det är vår ambition och vårt åtagande till städerna där vi kör att göra vår del för att minska utsläpp och göra det lättare för folk att ta miljövänliga alternativ, kommenterade Marc Berg, vd för Free Now.

Klimatlöftet skapades av företagen Amazon och Global Optimism 2019 och fokuserar på sociala och miljömässiga förändringar. Hittills har fler än 53 företag gått med vilket visar att efterfrågan på produkter och tjänster som minskar utsläpp växer.

– Amazon medgrundade The Climate Pledge 2019 för att uppmuntra företag att nå målen i Parisavtalat 10 år tidigt. Vi ser ett otroligt momentum bakom löftet med 53 företag från 18 industrier i 12 länder som redan gått med. Tillsammans kan vi använda vår kollektiva skala för att hjälpa till att avkarbonisera ekonomin och bevara jorden för framtida generationer, kommenterar Jeff Bezos, grundare av och vd för Amazon.

Deltagare i klimatlöftet lovar att:

  • Mäta och rapportera utsläpp av växthusgaser på regelbunden basis.
  • Implementera strategier för avkarbonisering i enlighet med Parisavtalet genom verksamhetsförändringar och innovation.
  • Neutralisera återstående utsläpp med mätbara, verkliga, permanenta och socialt hållbara klimatkompenseringar för att nå noll nettoutsläpp årligen till 2040.