Import av LNG leder till högre utsläpp i Europa

Enligt en ny rapport från den europeiska intresseorganisationen Transport & Environment ligger de europeiska sjöfartsutsläppen på den högsta nivån på tre år och närmar sig nivåerna före pandemin. De största utsläppen kommer från fraktrederierna, bland annat till följd av kraftigt ökad import av LNG.

Vägtrafikens utsläpp minskade 2022 – trots ökad trafik

Preliminära siffror från Trafikverket visar att utsläppen av växthusgaser minskade med fem procent under 2022, samtidigt ökade trafiken med 3,5 procent. Minskningen beror på ökad andel biodrivmedel, energieffektivisering och elektrifiering. Men slopandet av bonus malus har börjat sätta spår i andelen miljöfordon.

Transportsektorn kan nå klimatmål – men fler styrmedel krävs

Den svenska transportsektorn kan nå Parisavtalet s mål, och minska utsläppen till 70 procent 2030. “Men det är angeläget att beslutade styrmedel bibehålls och kompletteras med nya, skriver Trafikanalys, som idag lämnar 23 ytterligare åtgärder till den framtida regeringen.

Debatt: “Nu sätter vi ramarna för framtidens logistikkedja”

Olika delar av logistikkedjan skapar både jobb – men också utsläpp. I dag presenterar och undertecknar en rad företag som representerar olika delar av logistikkedjan “Helsingborgsdeklarationen”, på H22 City Expo i Helsingborg – med sikte på klimatneutralitet 2030.

H2 Green Steel i miljardsatsning i Sydeuropa

H2 Green Steel, som ska bygga en grön vätgasbaserad stålanläggning i Boden och leverera fossilfritt stål till bl a Scania, har inlett ett samarbete och det globala energibolaget Iberdrola för att bygga en 1 GW-anläggning för produktion av grön vätgas på den Iberiska halvön. Investeringen uppgår till 2,3 miljarder euro, motsvarande drygt 23 miljarder svenska kronor.