Vägtrafikens utsläpp minskade 2022 – trots ökad trafik

Preliminära siffror från Trafikverket visar att utsläppen av växthusgaser minskade med fem procent under 2022, samtidigt ökade trafiken med 3,5 procent. Minskningen beror på ökad andel biodrivmedel, energieffektivisering och elektrifiering. Men slopandet av bonus malus har börjat sätta spår i andelen miljöfordon.

Elektrifieringen tappade fart i januari

I december toppade försäljningen av elfordon, men i januari sjönk försäljningen och nu varnar 2030-sekretariatet för att elektrifieringen tappar fart. Energimyndigheten och Trafikverket pekar i en ny delrapport på vikten av samordning och långsiktiga förutsättningar för arbetet.

Långsammare elektrifiering med regeringens budget

Regeringens budgetproposition möts av skarp kritik för slopandet av bonus malus-systemet och sänkta priser på fossilbaserade drivmedel. Enligt 2030-sekretariatet är budgeten ett direkt hot mot 2030-målet och omställningen. Samtidigt vill Sveriges Åkeriföretag se ännu större sänkningar. Och den svenska sjöfarten gynnas av satsningar på isbrytare och lägre farledsavgifter.