Elektrifieringen tappade fart i januari

I december toppade försäljningen av elfordon, men i januari sjönk försäljningen och nu varnar 2030-sekretariatet för att elektrifieringen tappar fart. Energimyndigheten och Trafikverket pekar i en ny delrapport på vikten av samordning och långsiktiga förutsättningar för arbetet.

Under 2022 ökade andelen elfordon som köptes rejält mot 2021; andelen nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar ökade till 14,5 procent (enligt Mobility Sweden) från 7,5 procent. Försäljningen toppade i december för både lastbilar och personbilar men har redan börjat falla, och det till lägre nivåer än 2022 års genomsnitt.

Elfordonens andel av nyförsäljningen i januari var på 52 procent, jämfört med 75 procent i december och 56 procent på helåret 2022. För lätta lastbilar var den eldrivna andelen bara 7,4 procent, jämfört med 11,3 som snitt under 2022. Nu varnar 2030-sekretariatet för att fallet kommer fortsätta, då många av de elfordon som kommer registreras de kommande månaderna är sådana som köptes innan bonus malus-premien avskaffades vid årsskiftet.

– Regeringen kan kostnadseffektivt välja att enbart gynna el- och gasdrivna lätta lastbilar, skåpbilar, pick-ups och bussar. Här är stimulansen absolut nödvändig och bidrar till att hela Sverige kan ställa om. Därtill kan regeringen inspireras av Frankrike som särskilt gynnar de med lägre inkomster som skaffar elbil, och som infört en premie för att konvertera befintliga bilar till drift på el och med förnybara drivmedel, säger Mattias Goldmann för 2030-sekretariatet.

Långsiktiga förutsättningar och samordning

I onsdags överlämnade Energimyndigheten och Trafikverket en delrapport om förutsättningarna för utbyggnad av laddinfrastruktur samt tankinfrastruktur för vätgas för lätta och tunga fordon i Sverige till regeringen. Utredningen konstaterar att utvecklingen av laddinfrastruktur har nått relativt långt, men att det finns fortsatt behov av statligt stöd. Det konstateras också att utbyggnaden av tankinfrastruktur för vätgas inte har kommit lika långt, vilket kan innebära att särskilda stöd och åtgärder behövs.

– Av antalet nyregistrerade personbilar förra året var över hälften laddbara och vi har under arbetet fått inspel från en rad intressenter. Utvecklingen kräver bland annat snabba, tydliga och långsiktiga förutsättningar samt en väl fungerande samordning, kommenterar Hanna Eklöf, utredningsledare för klimat och energi på Trafikverket.