Godsvolymerna ökar i Stockholm Norvik

Under 2022 ökade godsvolymerna i Stockholm Norvik, Stockholms Hamnars nyaste hamn, rejält. Containertrafiken ökade med drygt 8 procent och roro-trafiken med drygt 16 procent. För bolagets hamnar som helhet minskade godsvolymerna under året.

När Stockholms Hamnar presenterar sin statistik för 2022 sticker Stockholm Norvik ut som den stora vinnaren: containertrafiken ökade med 8,5 procent och roro-trafiken ökade med 16,5 procent, jämfört med 2021. Den relativt nya hamnen såg också antalet längdmeter gods öka från 1,3 till 15 miljoner. Totalt gjordes 2 400 fartygsanlöp under året, vilket är 34 procent fler än under 2021.

– Vi är glada att de viktiga godstransporterna fungerar så bra trots flera tuffa år. De stabila godsvolymerna är ett tydligt kvitto på hur viktiga Stockholms Hamnars hamnar är för en hållbar varuförsörjning av Stockholmsregionen och hela Mälardalen. Med nybyggda Stockholm Norvik, som redan visar stor tillväxt, står vi dessutom starkt rustade med ökad kapacitet som ger våra kunder stora möjligheter att växa, kommenterar Magdalena Bosson, vd för Stockholms Hamn.

För bolagets hamnar i allmänhet minskade antalet längdmeter gods från 9,1 miljoner till 8,9 miljoner. Antalet färjepassagerare ökar däremot med 67 procent, jämfört med 2021, till 7,4 miljoner. Det är fortfarande färre än innan pandemin, men visar på en tydlig återhämtning.