Ökning av lätta fordon efter ökad leveransförmåga

Nyregistreringen av lätta lastbilar och personbilar ökade med 63 respektive 12 procent i oktober, jämfört med samma månad i fjol. Årets totala uppgång uppgår till 29 respektive 3,5 procent. Ökningen beror på en förbättrad leveransförmåga efter de historiskt stora orderböckerna som byggdes upp under pandemin, enligt Mobility Sweden.

Vägtrafikens utsläpp minskade 2022 – trots ökad trafik

Preliminära siffror från Trafikverket visar att utsläppen av växthusgaser minskade med fem procent under 2022, samtidigt ökade trafiken med 3,5 procent. Minskningen beror på ökad andel biodrivmedel, energieffektivisering och elektrifiering. Men slopandet av bonus malus har börjat sätta spår i andelen miljöfordon.

Så gick det för ellastbilarna 2022

Nu presenterar branschorganisationen Mobility Swedens sin årsstatistik för 2022. Siffrorna visar bland annat att andelen nyregistrerade lätta ellastbilar ökade från 7,5 procent 2021 till 14,5 procent 2022, även om det totala antalet nyregistrerade lätta lastbilar sjönk med nästan fem procent. Men i december rusade försäljningen iväg och lätta lastbilar nådde en ny toppnotering.