Göteborgs Hamn digitaliserar kajplaneringen

Ett digitalt kajplaneringsverktyg från finska Awake ska optimera fartygsanlöpen till Göteborgs hamn. Bland annat kommer planerare få en schematisk vy över vilka fartyg som ligger vid vilka kajer.

Finska Awake levererar ett digitalt och integrerat kajplaneringsverktyg som är framtaget i samarbete med Göteborgs Hamn för att göra hamnens anlöp mer tidseffektiva, ekonomiska och klimatsmarta. Verktyget har länge efterfrågats av både skeppsmäklare, lotsar och båtsmän.

– Göteborgs hamn siktar på att bli världens mest konkurrenskraftiga hamn. Och det gör oss stolta att få vara en del av deras digitaliseringsresa och leverantör av ett integrerat, smart och användarvänligt kajplaneringsverktyg som optimerar anlöp och ökar samverkan mellan olika hamnaktörer, kommenterar Simo Salminen, VP of Product, Awake.ai.

Kajplaneringsverktyget heter Allberth och står på två ben; ett internt för kajplanerarna och ett externt för de som arbetar med fartygens anlöp in till hamn. De som arbetar med trafiksamordning, säkerhetssamordning och produktionsplanering får en schematisk vy där de ser vilka fartyg som ligger vid vilka kajer.

– Här finns också en karttjänst där man kan välja ett tidsfönster för en specifik kaj från ett givet kajurval. Då ser man vilka fartyg som är planerade att ligga här vid just den tiden och på de kajer som har gps-pollare syns dessa positionerade fartygen på kartan, kommenterar Fredrik Rauer, trafikkoordinator på Göteborgs Hamn AB.

Hamnens externa aktörer, såsom lotsar, Klippans båtmän och fartygsagenter, får tillgång till snabb och relevant status. Det ökar effektivitet både i pengar, tid och miljön eftersom planeringen blir mer exakt och förutsägbar.

– Det är viktigt att vi får en transparent status på anlöpet som vi kan kommunicera tydligt utåt. Idag får vi in en fartygsanmälan 24 timmar innan ankomst från fartygsagenten. Vi granskar säkerhetsparametrarna om de kan komma in till specifik kaj. Efter det sker en koordinering med terminalen om möjligheterna. Det kan ligga två till tre fartyg och överlappa varandra. Utifrån en extern synvinkel ser det ju ut som en tidskrock men med Allberth kan vi nu lägga status koordinerat med terminalen, och på så sätt visa vilka fartyg som är bekräftade och inte, kommenterar Fredrik Rauer.

Investeringen i det nya kajplaneringsverktyget kommer inte betala sig direkt utan handlar mer om att förbättra anlöpsprocessen, vilket i sin tur kan leda till tidsbesparingar och effektivitet för både hamnens personal och rederierna. Lanseringen beräknas ske i andra eller tredje kvartalet 2021.