Gotlandsbolaget satsar på kryssningstrafik

Gotlandsbolaget har köpt M/S Birka Stockholm av Rederiaktiebolaget Eckerö för cirka 38 MEUR. Fartyget är ett renodlat passagerafartyg som kommer att användas i trafik mellan Stockholm, Mariehamn och Visby.

Birka Stockholm är för många känt som kryssningsfartyg mellan Stockholm och Mariehamn, en verksamhet som lades ner under pandemin. Nu kommer Gotlandsbolaget tillsammans med dotterbolaget Destination Gotland att använda fartyget för att erbjuda kryssningar, och som ett komplement till befintlig Gotlandstrafik. Birka Stockholm kommer att erbjuda tax-free och trafikera Stockholm, Mariehamn och Visby med varierande trafikupplägg beroende på säsong.

– Det finns en marknad för denna typ av kryssningar i Östersjön, och trafik till Visby delar av året kommer stärka intresset ytterligare. Visby har blivit en alltmer attraktiv kryssningshamn, och vi ser det som en fin möjlighet att både utveckla vår verksamhet, och skapa nya besöksanledningar till Gotland. För gotlänningar innebär det ett ökat antal avgångar för de som har mer tid och inte har med sig bil, eller vill göra en nöjeskryssning, kommenterar Marcus Risberg, vd Destination Gotland.

Birka är ett renodlat passagerarfartyg utan bildäck. Den nya sträckan kommer att erbjuda tax-free, mat och underhållning och passagerarna kommer att kunna välja vilka sträckor de vill åka med. Uppstarten innebär även nya arbetstillfällen inom svensk sjöfart. Planen är att verksamheten ska starta våren 2024, och arbetet med att utveckla organisation och erbjudande inleds omgående.