Inköpschefsindex fortsätter sakta in

Inköpschefsindex PMI-total för juni backade till 53,7 från nedreviderade 54,9 i maj. Den nedåtgående trenden i indexet fortsätter och är nu på nivåer som inte noterats sedan sommaren 2020.

– Nedväxlingen i industrikonjunkturen har följts av kortare leveranstider och dämpade insatsvarupriser, vilket tyder på minskade störningar i leverantörskedjorna och ett lägre efterfrågetryck i industrin, kommenterar Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex (PMI – Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång.

Leveranstiderna sjunker och lagren ökar

Tre av fem delindex sjönk i juni. Leveranstider svarade för det största negativa bidraget till nedgången i PMI-total följt av sysselsättning och orderingång medan produktion och inköpslager bidrog positivt till totalindexet.

Index för produktionsplanerna har fallit med drygt 10 indexenheter under andra kvartalet men befinner sig alltjämt i tillväxtzonens övre del trots en osäker omvärldskonjunktur. I juni sjönk index för produktionsplanerna till 62,2 från 66,5 i maj. Pristrycket från leverantörsledet har dämpats. I juni sjönk index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser till 74,6 från 82,0 i maj, en nedgång med drygt 20 indexenheter från toppnivån i oktober 2021.

– Det här kan vara ett tecken på att vi går mot ett lägre pristryck från producentledet som på sikt kan dämpa den redan höga inflationen, kommenterar Jörgen Kennemar.